Basic

Ateliér video

Zaměření Ateliéru video (AVI) vychází vstříc široké škále a rozšíření time-based médií v současném umění. K samozřejmým prioritám patří veškeré formy pohyblivého obrazu – od dokumentárního záznamu ke komplikovaným videostrukturám, animacím, videoinstalacím a multimediálním realizacím. Studenti AVI jsou vedeni k uvažování o vizuálních aspektech globální informační kultury a k nalézání specifického uplatnění audiovizuálních technologií v diskurzech současného umění. Důraz je kladen kritickou reflexi osobních a společenských funkcí umění i vlastních postupů. Absolvent AVI by měl být schopný nalézat hlubší opodstatnění pro uměleckou aktivitu a uvažovat o používání technologií nových médií.

Základní fakta o ateliéru naleznete v ateliérové prezentaci na fakultním webu.

Kontakt

Ateliér video, Údolní 496/19a, 603 00 Brno
e-mail: avi@ffa.vutbr.cz
tel.: + 420 54114 6508, + 420 54114 6542, mob.: + 420 774 068 514

Web AVI

Webová prezentace AVI odráží principy ateliérové práce, které jsou do velké míry kolektivním procesem. „Ateliérová situace“ je unikátní a odlišuje se od běžné individuální práce umělce. V profesním životě umělce se již nemusí opakovat. Debata, konfrontace a různé formy praktické spolupráce problematizují podstatu autorství. Doba strávená každou osobou studiem či výukou v ateliéru také vytváří specifický druh kontinuity. Lidé v ateliéru se po určité období ovlivňují a tyto vlivy přesahují délku jejich pobytu – doznívají a mutují v nové útvary. Ateliér není izolovaný a do sebe uzavřený, naopak – podobně jako každý organismus – je otevřený ven i dovnitř. Přesto má určitou tendenci k vytváření vlastního klimatu a paměti.
Právě proto web AVI potlačuje individuální prezentaci studentů a pedagogů ve prospěch obsahu ateliérové debaty. Jeho základní struktura zachycuje objevování témat, která se v ateliéru probírají. V průběhu každého semestru (tohoto základního časového úseků výuky) přibívají do velkého kruhu témata nadnesená v ateliéru k řešení a na konci semestru jsou uložena do archivu a nahrazena novým prázdným kruhem.

Součástí „ateliérové situace“ byli a jsou

Jesper Alvaer (2009-2010)
Krištof Ambrůz (2010-)
Anna Balážová (2009, 2010-)
Dana Balážová (2010-)
Stanislav Filip (-)
Tomáš Hrůza (1998-2004)
Petr Kachtík (2006-)
Tomáš Javůrek (2010)
Zoran Jovičic (-2009)
Tomáš Kostěnec (2008-)
Jiří Kotrla (2001-2008)
Jakub Kovařík (2009-)
Sabina Lašanová (2009-2010)
Jana Kalinová (2004-2007)
Petr Kocourek (2003-2009)
Antonín Koutný (-2004)
Markéta Kubačáková (2009-)
Alexandra Kytková (2009-)
Michal Marenčík (2006-)
Jan Mikulčík (-2004)
Tomáš Moravanský (2010-)
Ondřej Merta (2010)
Monika Fryčová (-2010)
Petra Pechánková (2007-)
Petra Pavlicová (2008-2010)
Jan Picko (-2007)
Roman Přikryl (2010-)
Jiří Ptáček (2009-)
Peter Rónai (-2009)
Tereza Rullerová (2010)
Zuzana Růžičková (-2004)
Patrik Sedlaczek (2001-2008)
Filip Smetana (2009)
Anita Somrová (2005-2010)
Dajan Špirić (2009-)
Marta Svobodová (-2008)
Jiří Suchánek (-2005)
Jan Suchomel (-2007)
Petronela Tančeková (-2003)
Dušan Urbanec (-2008)
Vladimír Zadražil
Martin Zet (2010-)
Jan Žalio (-2007)

© Play Brno
© Anymade
© Roman Přikryl