Play Brno

Program Play Brno vznikl v roce 2009 jako extenze výuky v Ateliéru video. Záběrem překračuje hranice ateliéru a FaVU. Přenáškami umělců a teoretiků, domácími a zahraničními exkurzemi a dalšími akcemi usiluje o zvýšenou pozornost studentů FaVU k aktuálním otázkám vizuální kultury, o aktivaci zájmu o rámec a praxi vzdělávací instituce a zaujetí širší veřejnosti problematikou současného umění.

Komunikačním kanálem programu je facebookový profil Play Brno.